logo
 
   
 

 

Testamenter

Vi kommer alle i berøring med reglerne om fordeling af arv. Hvis man ikke opretter et testamente, vil arven blive fordelt efter arvelovens regler, men de fleste har ønske om en fordeling, der ikke stemmer overens med arvelovens regler.

I 2008 kom der en ny arvelov. Denne arvelov indeholder en række nyskabelser i forhold til den tidligere arvelov, der var fra 1964. En vigtig ændring er de nye fordelingsmuligheder mellem de forskellige arvegrupper, samt mellem friarv og tvangsarv. Ligeledes er der indført regler om udvidet samlevertestamenter. Såfremt du før 2008 har oprettet et testamente, vil det være en god ide at få afklaret, om dit testamente henset til de nye muligheder, stadig stemmer overens med dine ønsker.

Testamenter kan oprettes som vidne- eller notartestamenter, men af hensyn til sikkerheden for at testamentets bestemmelser bliver fulgt, bør notartestamentet foretrækkes. Jeg er behjælpelige med at
få oprettet et skræddersyet testamente.

I bør være særligt opmærksom på at oprette testamente, hvis I:
-  lever i et ugift parforhold,
-  har sammenbragte børn,
-  ønsker særejebestemmelser,
-  ønsker en særlig fordeling af indbogenstande eller andre aktiver,
-  vil båndlægge arv eller en del heraf,
-  ønsker at kombinere testamentet med en ægtepagt eller et arveafkald.

Der er mange muligheder, og man bør overveje, hvordan arven efter en selv eller ens ægtefælle/samlever skal fordeles - også for at undgå problemer i familien.

Man skal være opmærksom på, at testamenter ikke regulerer udbetalinger fra forsikrings- og pensionsordninger, hvorfor min rådgivning naturligvis tager hensyn hertil.

Processen vil være, at vi sammen holder et møde, hvor mulighed og ønsker drøftes. Herefter udarbejder jeg et forslag, som skal godkendes af jer. På grundlag heraf udarbejdes det endelige testamente.
 

Munk Consult - Havnegade 49, 3. t.v. - 1058 København K - Cvr.nr. 32589081