logo
 
   
 
 

Ægtepagt

Oprettelsen af en ægtepagt er specielt relevant, hvis man skal giftes. Men det kan også være klogt at overveje en ægtepagt, hvis man allerede er gift og kan nikke genkendende til en af de flg. situationer:

  • Du eller din ægtefælle har børn fra tidligere ægteskab
  • Der er en stor forskel i din og din ægtefælles positive formue
  • Den ene af jer har en stor gæld
  • Den ene eller begge er selvstændigt erhvervsdrivende
  • Pensionsopsparing skal deles ved skilsmisse 
  • I vil give hinanden store gaver

Når man gifter sig, er alt, hvad man medbringer og erhverver sig i ægteskabet i udgangspunktet fælleseje. Det får reelt først betydning den dag formuefællesskabet ophører som følge af bodeling ved separation, skilsmisse eller død.

I hverdagen råder hver ægtefælle over sine egne værdier fx løn og genstande, som man har købt for egne midler. Det er den dag formuefællesskabet ophører, at man skal dele de positive værdier med hinanden, så hver ægtefælle får halvdelen af fællesformuen.

Under ægteskabet har særejeformerne ikke den store betydning. Man råder over hver sit og hæfter for sin egen gæld.

I tilfælde af separation og skilsmisse kan man sikre sig, at bestemte værdier skal følge én og ikke deles med den anden ægtefælle ved at lave skilsmissesæreje. Det betyder, at ægtefællen beholder de aftalte værdier, når boet skal deles. I tilfælde af død vil værdierne være fælleseje. Det vil være relevant, hvis man medbringer store værdier i ægteskabet og ikke ønsker, at den anden ægtefælle skal have del i dem ved skilsmisse, men hvor værdierne skal være fælleseje ved død.

En anden mulighed er at oprette fuldstændigt særeje, der sikrer, at værdierne holdes udenfor bodelingen ved både skilsmisse og død uden at skulle dele med den anden. Det er relevant, hvis  man ønsker, at værdierne ikke skal deles med børn eller børnebørn ved sin ægtefælles død.

Pensionsordninger er et formuegode i ægteskabet, som efter de nye regler pr. 1. januar 2007 i hovedreglen ikke skal deles ved separation og skilsmisse. Ønsker ægtefællerne, at pensionsordningerne skal deles, skal det bestemmes i ægtepagten, at ordningerne er fælleseje. Dette er særligt relevant, når der tages lån i fast ejendom og pengene bliver skudt ind på den ene ægtefælles pensionsordning.

Værdierne i en selvstændig virksomhed er en del af den fællesformue og skal deles med ægtefællen ved skilsmisse. Ønsker man at sikre sig, at virksomheden kan videreføres uændret efter en skilsmisse, skal der oprettes skilsmissesæreje over disse værdier.

 

Munk Consult - Havnegade 49, 3. t.v. - 1058 København K - Cvr.nr. 32589081